Työturvallisuuden standardointisertifikaatti

Qingdaon kuningaskunta sai työturvallisuuden standardointisertifikaatin 25.12.2020.

Turvallisuusstandardisoinnilla tarkoitetaan tuotannon turvallisuusvastuujärjestelmän perustamista, turvallisuusjohtamisjärjestelmien ja toimintatapojen muotoilua, piilevien vaarojen tutkimista ja hallintaa sekä tärkeimpien vaaranlähteiden seurantaa, ennaltaehkäisevien mekanismien luomista, tuotantokäyttäytymisen standardoimista ja kaikkien tuotantoyhteyksien saattamista soveltuvien turvallisuustuotannon lakien mukaisiksi. , määräyksiä ja standardeja.Vakiovaatimukset, ihmiset (henkilöstö), kone (koneet), materiaali (materiaali), menetelmä (rakennusmenetelmä), ympäristö (ympäristö), mittaus (mittaus) ovat hyvässä tuotantokunnossa, ja jatkuva parantaminen sekä standardointirakentamisen jatkuva vahvistaminen yritysturvallisuuden tuotannosta .
Turvatuotannon standardointi heijastaa politiikkaa "turvallisuus ensin, ennaltaehkäisy ensin, kokonaisvaltainen hallinta" ja tieteellisen kehityksen käsitettä "ihmislähtöisyys" painottaen yritysten turvallisuustuotannon standardointia, tieteellistä, systemaattista ja laillistamista, riskienhallinnan ja prosessien vahvistamista. Hallitse, keskity suorituskyvyn hallintaan ja jatkuvaan parantamiseen, noudata turvallisuusjohtamisen peruslakeja, edustaa nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen kehityssuuntaa ja yhdistä orgaanisesti edistyneet turvallisuusjohtamisen ideat maani perinteisiin turvallisuusjohtamismenetelmiin ja yritysten erityiseen todellisuuteen tehokkaasti. yritysten turvallisuustuotannon tason parantaminen edistääkseen kotimaani tuotantoturvallisuustilanteen perustavaa parantamista.
Turvatuotannon standardointi sisältää pääasiassa kahdeksan näkökohtaa: kohdevastuut, institutionalisoitu johtaminen, koulutus ja koulutus, paikan päällä tapahtuva hallinta, turvallisuusriskien hallinta ja valvonta sekä piilevien vaarojen tutkinta ja hallinta, hätätilanteiden hallinta, onnettomuuksien hallinta ja jatkuva parantaminen.

Arviointimenettely
1. Yritys perustaa itsearviointiviraston, suorittaa itsearvioinnin arviointistandardien vaatimusten mukaisesti ja muodostaa itsearviointiraportin.Yrityksen itsearviointi voi kutsua ammattimaisia ​​teknisiä palveluyrityksiä tarjoamaan tukea.
Yrityksen on itsearvioinnin tulosten perusteella jätettävä kirjallinen arviointihakemus saatuaan sen hyväksynnän vastaavalta turvallisuustuotannon valvonta- ja johtamisosastolta (jäljempänä turvallisuusvalvontaosasto).
Turvatuotannon ensimmäisen tason yritysstandardointia hakevien tulee paikallisen läänin turvallisuusvalvontaosaston hyväksynnän saatuaan jättää hakemus ensimmäisen tason yrityskatsauksen organisaatioyksikölle;Turvatuotannon toisen tason yritystä hakevien tulee paikallisen kunnan turvallisuusvalvontaosaston hyväksynnän saatuaan jättää hakemus paikkakunnalle, jossa he ovat.Läänin turvallisuusvalvontaosasto tai yritysarvioinnin toisen tason organisaatioyksikkö jättää hakemuksen;jos haetaan kolmannen tason turvallisuuden tuotannon standardointiyritystä, se toimitetaan paikallisen kuntatason turvallisuusvalvontaosaston suostumuksella paikalliselle kuntatason turvallisuusvalvontaosastolle tai kolmannen tason yritysarviointiorganisaatiolle.
Jos hakemuksen vaatimukset täyttyvät, asianomaiselle arviointiyksikölle ilmoitetaan arvioinnin järjestämisestä;jos hakuvaatimukset eivät täyty, hakijayritykselle ilmoitetaan kirjallisesti ja perustellaan.Jos arviointiorganisaatioyksikkö hyväksyy hakemuksen, arviointiorganisaation yksikkö suorittaa hakemuksen esiselvityksen ja ilmoittaa asianomaiselle arviointiorganisaatiolle arvioinnin järjestämiseksi vasta arviointiilmoituksen antaneen turvallisuusvalvontaosaston hyväksynnän jälkeen.

2. Kun arviointiyksikkö on vastaanottanut arviointiilmoituksen, sen on suoritettava arviointi asiaankuuluvien arviointistandardien vaatimusten mukaisesti.Tarkastuksen päätyttyä hakemuksen hyväksyvän yksikön esitarkastuksen jälkeen vaatimukset täyttävä tarkastusraportti toimitetaan tarkastusilmoituksen turvallisuusvalvontaosastolle;vaatimuksia poikkeavasta tarkastusraportista ilmoitetaan tarkastusyksikölle kirjallisesti ja perustellaan.
Jos tarkastuksen tulos ei saavuta yrityshakemustasoa, se käsitellään hakijayrityksen suostumuksella uudelleen määräajassa tehdyn oikaisun jälkeen;tai tarkastuksessa saavutetun todellisen tason mukaan näiden toimenpiteiden määräysten mukaisesti kääntyä vastaavan turvallisuusvalvontaosaston tarkastettavaksi.

3. Ilmoitetuille yrityksille turvallisuusvalvontaosasto tai nimetty arviointiorganisaatio myöntää vastaavan turvallisuustason tuotannon standardointitodistuksen ja kilven.Todistuksia ja plaketteja valvoo ja numeroi yhtenäisesti yleishallinto.
uutiset (3)


Postitusaika: 29.1.2022